Nadzór Budowlany i Kierowanie Robotami Budowlanymi

Usługi nadzoru budowlanego świadczone gwarantują, że projekt budowlany przebiega sprawnie i spełnia wszystkie wymagania jakościowe i regulacyjne. Nadzór na placu budowy ma również na celu zapewnienie właściwej realizacji inwestycji z technicznego, ekonomicznego i czasowego punktu widzenia.
scott-blake-x-ghf9LjrVg-unsplash (1)
Zapewniamy skuteczne i rozsądne technicznie kierowanie robotami budowlanymi w zakresie:​
Sieci i instalacji cieplnych

Bez ograniczeń

Sieci i instalacji wentylacyjnych

bez ograniczeń

Sieci i instalacji gazowych

bez ograniczeń

Sieci i instalacji wodociągowych

bez ograniczeń

Sieci i instalacji kanalizacyjnych

bez ograniczeń

konstrukcyjno - budowlanym

w ograniczonym zakresie

architect-3979490_1920
SZCZEGÓŁY USŁUGI

Usługi zarządzania budową są świadczone przez wyspecjalizowany zespół techniczny, a odpowiedzialność prawna spoczywa na wyznaczonym kierowniku budowy. Zespół Mucha Wentylacje obejmuje inżynierów i techników certyfikowanych jako projektanci zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Nasze działania wykonujemy zarówno na miejscu, w celu bezpośredniej kontroli prac, jak i w biurze, w celu zagwarantowania klientowi wymaganego wsparcia technicznego. Organizujemy zespół zarządzający dla każdego projektu w oparciu o jego specyficzne potrzeby. 

Nasze możliwości obejmują ocenę dokumentów kontraktowych i kontrolę jakości, od oceny ofert po kontrolę produkcji, od nadzoru na placu budowy po ocenę problemów bezpieczeństwa, od optymalizacji zasobów po pomoc w aspektach finansowych. Nasz multidyscyplinarny zespół umożliwia nam przeprowadzanie wykwalifikowanych ocen ekspertów związanych ze wszystkimi aspektami Twojego projektu.

W CELU ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ODBIORY TECHNICZNE

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ART. 62 PRAWO BUDOWLANE

PRZEPROWADZENIE PRÓBY SZCZELNOŚCI

WYKONANIE OCENY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

WYKONANIE POMIARU SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

building-2762319_1920
nAJCZĘSTSZE PYTANIA

Rola kierownika budowy zasadniczo obejmuje zarządzanie placem budowy i nadzór nad nim zgodnie z wytycznymi BHP. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ocenę zagrożeń, określenie ryzyka, przeprowadzanie regularnych inspekcji i utrzymanie programu bezpieczeństwa.

Kierownik budowy zazwyczaj ściśle współpracuje z brygadzistą obiektu, który jest odpowiedzialny za organizację prac budowlanych na miejscu, i składa raport kierownikowi projektu. Kierownicy budowy powinni mieć odpowiednie doświadczenie w budownictwie lub inżynierii lądowej, a także odpowiednie szkolenie BHP.

Cena usługi uzależniona jest od zakresu objętego nadzorem i jest ustalana indywidualnie dla każdej inwestycji. Zachęcamy do kontaktu. Na podstawie udzielonych informacji będziemy w stanie przedstawić Państwu szczegółową wycenę. 

Zatrudnienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe, w przypadku gdy kubatura budynku jest równa bądź większa niż 2500 m3. Ponadto nadzór budowlany jest obligatoryjny podczas budowy skomplikowanych konstrukcji, takich jak bloki, biurowce, obiektów takich jak mosty, drogi oraz w przypadku obiektów, które mogą mieć wpływ na środowisko. 

W przypadku domów jednorodzinnych nadzór budowlany nie jest obowiązkowy (chyba, że organ wydający decyzję narzuci taki obowiązek). Zalecamy jednak rozważenie zatrudnienia inspektora nadzoru dla własnej wygody, bezpieczeństwa i pewności przebiegu budowy.