Pompy Ciepła

Pompy ciepła są najnowocześniejszym i najbardziej efektywnym źródłem ciepła dla budownictwa zrównoważonego. Praca urządzenie elektrycznego polega na przekształcaniu energii cieplnej z niższego poziomu temperatury na wyższy. Innymi słowy pompa ciepła pobiera ciepło z miejsca o niskiej temperaturze i przenosi je do drugiego o wyższej temperaturze. Wyróżniamy kilka podstawowych typów pomp ciepła w zależności od rodzaju źródeł ciepła: powietrze-powietrze, powietrze-woda, woda-woda.
JAK DZIAŁAJĄ POMPY CIEPŁA?

Pompy ciepła przenoszą ciepło poprzez cyrkulację substancji zwanej czynnikiem chłodniczym w cyklu parowania i kondensacji. Sprężarka pompuje czynnik chłodniczy między dwiema cewkami wymiennika ciepła. W jednej cewce czynnik chłodniczy odparowuje pod niskim ciśnieniem i pochłania ciepło z otoczenia. Czynnik chłodniczy jest następnie sprężany w drodze do drugiej cewki, gdzie skrapla się pod wysokim ciśnieniem. W tym momencie uwalnia ciepło, które pochłonęło wcześniej w cyklu. Lodówki i klimatyzatory są przykładami pomp ciepła pracujących tylko w trybie chłodzenia.

Cykl pompy ciepła jest w pełni odwracalny, a pompy ciepła zapewniają całoroczną klimatyzację w Twoim domu – ogrzewanie zimą i chłodzenie, a osuszanie latem. Ponieważ ziemia i powietrze na zewnątrz zawsze zawierają ciepło, pompa ciepła może dostarczać ciepło do domu nawet w chłodne zimowe dni. W rzeczywistości powietrze o temperaturze –18 ° C zawiera około 85 procent ciepła zawartego w temperaturze 21°C. Powietrzna pompa ciepła pochłania ciepło z powietrza zewnętrznego zimą, a latem oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego.

WSPÓŁCZYNNIK COP

Najważniejszym parametrem przy wyborze pompy ciepła jest współczynnik COP, określający stosunek wyprodukowanej energii cieplnej do pobranej energii napędowej, czyli określa sprawność urządzenia. Im wyższy jest wskaźnik COP tym pompa ciepła jest bardziej efektywna energetycznie.

Efektywność pompy ciepła może również determinować jej budowa, a w szczególności sprężarka. Nowoczesne pompy ciepła posiadają sprężarki inwerterowe, które pozwalaną na płynna regulację mocy grzewczej pompy bez konieczności stosowania zbiornika buforowego wody grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła wpływa na zmniejszenie strat ciepła układu i zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe.

IMG_2746
IMG_2753
IMG_4839
NOWOCZESNE POMPY CIEPŁA SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM

Dzięki możliwości pracy rewersyjnej stosując jedno urządzenie zapewniamy ciepło na potrzeby grzewcze oraz chłód na potrzeby klimatyzacji. W bardziej rozbudowanych jednostkach poza standardowymi możliwościami możemy również produkować ciepłą wodę użytkową.

Najważniejszym czynnikiem determinującym poprawne i efektywne działanie pompy ciepła jest profesjonalny dobór urządzenia do potrzeb energetycznych budynku, dlatego za każdym razem dobierając urządzenie przeprowadzamy profesjonalny audyt i tworzymy projekt instalacji oraz źródła ciepła.

POMPA CIEPŁA - DLACZEGO WARTO?
niskie KOSZTY EKSPLOATACJI

Wszelkie koszty eksploatacyjne pompy ciepła służą do zasilenia pracy sprężarki. Całkowita wysokość kosztów uzależniona jest od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego, czy zastosowanej pompy ciepła. Koszty eksploatacji można skutecznie obniżyć poprzez zastosowanie na przykład paneli fotowoltaicznych, czy chłodzenia pasywnego zamiast aktywnego.

troska o przyrodę

Pompa ciepła korzysta ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, woda, czy ciepło gruntowe. Praca pompy nie generuje żadnego spalania, co powoduje, że produkcja ciepła odbywa się w sposób całkowicie neutralny dla środowiska.

Nie potrzeba kotłowni

Dużą zaletą pomp ciepła jest fakt, że ich montaż nie wymaga przeznaczenia na ten cel osobnego pomieszczenia, jak w przypadku kotłów węglowych. Miejsce montażu musi spełniać tylko pewne podstawowe wytyczne. Problem ten całkowicie niweluje montaż pompy typu monoblok, którą umieszcza się na zewnątrz budynku, ponieważ zbiornik z czynnikiem chłodzącym znajduje się na zewnątrz.

bezobsługowe korzystanie

Pompa ciepła nie angażuje użytkownika. Działa w sposób automatyczny, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami i przewidywanym zapotrzebowaniem na energię cieplną w budynku. Ponadto pompy ciepła uważane są za praktycznie bezawaryjne.

nAJCZĘSTSZE PYTANIA

 Choć na pierwszy rzut oka pozyskiwanie ciepła z powietrza i wody w zimie może wydawać się niemożliwe ze względu na niskie temperatury, to jednak jest to w pełni wykonalne. Ciepło można pozyskać o każdej porze roku. Nowoczesne pompy ciepła mogą sprawnie działać zarówno w temperaturach sięgających -25°C ogrzewając budynek, jak również w lecie poprzez chłodzenie pomieszczenia. 

To, jaką powierzchnię jest w stanie ogrzać pompa ciepła zależy od tego, jakie urządzenie zostanie zastosowane oraz w jaki sposób zaprojektowana będzie instalacja ogrzewania. Pompy gruntowe potrafią ogrzać cały dom, nawet w czasie intensywnych mrozów. Niektóre pompy potrafią samodzielnie pracować nawet w temperaturach sięgających -25°C. 

Nasz profesjonalny personel zadba o to, aby zastosowana pompa ciepła odpowiadała wszystkim oczekiwaniom użytkownika. Zapraszamy do kontaktu. 

Działanie pompy przez cały dzień nie jest konieczne, a ponadto byłoby zbyt drogie.  Znacznie wygodniej jest włączyć ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Jeśli dom jest dobrze ocieplony, potrzeba zaledwie kilku godzin, aby osiągnąć pożądany poziom temperatury, a pompa ciepła będzie dzięki temu działać wydajniej.

Czas potrzebny do osiągnięcia określonej temperatury zmienia się w zależności od potrzebnego ciepła oraz tego, które jest tracone w przypadku nieoptymalnej izolacji. Brak lub nieodpowiednia izolacja powoduje, że pompa potrzebuje więcej czasu i energii na podgrzanie obszaru, a to oczywiście wpływa na koszty eksploatacji pompy ciepła.